Klejenie panel

Do pierwszego panelu modułu (A) dokleja się podkładki i bloczki gazowe. Podkładki (Rys.1 i Rys.2) dystansują panele, tak aby w momencie składania modułu słomki nie uległy zgnieceniu.


Rys.1

Rys.2

Bloczki gazowe (Rys.3) zapewniają odpowiednie doprowadzenie gazu do modułu. W eksperymencie LHCb wykorzystana będzie mieszanka argonu i dwutlenku węgla w stosunku 70%Ar/30%CO2. Dzięki takim proporcjom osiągany jest kompromis między parametrami pracy komory dryfowej.


Rys.3