Pakowanie i magazynowanie

Gotowe moduły, które przeszły pomyślnie testy jakościowe były składowane w magazynie gdzie czekały na wysłanie (Rys.1).


Rys.1