Testy z Fe55

Pomiary wysokości impulsu pozwalają sprawdzić jednorodność detektora. Do badań użyto źródła promieniotwórczego Fe55emitujacego promieniowanie gamma o energiach 2,9 keV (ok. 10% widma) i 5,9 keV (ok. 90% widma). W przypadku źródła Fe55 kwant gamma o energii 5,9 keV, niezależnie od odległości w jakiej przejdzie od drutu (anody), zjonizuje elektron, który średnio wyprodukuje 226 par elektron-jon (5,9keV/26eV = 226). Otrzymujemy więc impuls o dobrze określonej wielkości. Układ pomiarowy pokazany jest na Rys.1.

Pomiary powtarzano 128 razy dla każdej słomki w module. Impulsy elektryczne powstające w słomce były wzmacniane po czym zbierano widmo energetyczne kwantów gamma (Rys.2). Następnie wybierano numer kanału w którym wystąpiło maksimum dla energi kwantu gamma 5,9 keV. Moduł uznawany był za poprawny, jeśli w ramach jednego panelu zliczenia ze wszystkich słomek nie różniły się między sobą o więcej niż 10%.


Rys.1

Rys.2

Przykładowe wyniki z tych testów pokazano na Rys.3. i Rys.4


Rys.3

Rys.4