Testy szczelności

Pomiary szczelności gazowej komory są ważne ponieważ do nieszczelnej komory może dostać się zbyt dużo zanieczyszczeń prowadzących do pogorszenia jej działania. Aby utrzymać ilość zanieczyszczeń na akceptowalnym poziomie, nieszczelność komory nie może przekroczyć pewnego progu. Tylko w takim przypadku aparatura pomiarowa ma szansę sprawnie funkcjonować przez cały czas trwania eksperymentu (szacowany czas zbierania danych ~10 lat).

Pomiar szczelności gazowej wykonywany jest przy pomocy aparatury której schemat pokazano na Rys.1 a zdjęcie na Rys.2. Test przebiega w dwóch etapach.


Rys.1

Rys.2

Na Rys.3 pokazano wyniki pomiarów spadku ciśnienia dla modułów.


Rys.3

Jeżeli moduł był nieszczelny trafiał do poprawki.

Miejsca w którym występował przeciek gazu lokalizowano używając specjalnego urządzenia potrafiącego rozpoznać obecność argonu w powietrzu. Miejsca wycieku gazu uszczelniano klejem, po czym moduł ponownie poddawano testom szczelności.