Lutowanie pudła Faradaya

Zamykanie puszki Faradaya to elektryczne połączenie wszystkich aluminiowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz modułu. Folie aluminiowe ścianek bocznych i paneli zlutowywane są ze sobą za pomocą lutownicy ultrasonicznej po uprzednim oczyszczeniu aluminium z nadmiaru zaschniętego kleju. Używane jest lutowanie ultrasoniczne i specjalne spoiwo o niskiej temperaturze topnienia (123oC), ponieważ zwykła lutwonica transformatorowa nie jest w stanie dobrze połączyć dwóch powierzchni aluminiowych. Otrzymana w ten sposób puszka Faradaya w dużym stopniu chroni moduł przed zakłóceniami zewnętrznymi. Następnie wkleja się rurki gazowe w otwory w panelach.