Odwzorowanie płaskości formy na panelu

Aby końcowy moduł spełniał wymagane tolerancje mechaniczne użyte do produkcji panele muszą być idealnie płaskie. Do osiągnięcia zadanej płaskosci panelu używa się wzorca i urządzenia podtrzymującego, zachowującego płaskość panelu (Rys.1). Płaskość panelu odwzorowuje się przy pomocy regulowanych ssawek (Rys.2).


Rys.1

Rys.2

10 ssawek po dokładnym wyrównaniu panelu (z tolerancją ±0,1 mm) podłącza się do pompy próżniowej, która po uruchomieniu utrzyma panel aż do momentu złożenia całego modułu.

Aby cząstki przechodzące przez detektor nie oddziaływały zbyt często z materiałem detektora, konstrukcja modułów musi opierać się o lekkie materiały. Lekki użyty w konstrukcji dryfowych komór słomkowych panel (schemat niżej) ma od strony wewnętrznej (na schemacie od dołu) warstwę aluminium o grubości 20 μm (jako połączenie elektryczne uziemiające wszystkie słomki). Dwie maty o grubości 80 μm z włókna węglowego nadają panelowi sztywność. Wypełnienie to 10-cio milimetrowa warstwa Rohacell.