Klejenie słomek do panelu

Na płaski panel leżący na urządzeniu podtrzymującym nakładany jest klej (Rys.1), a następnie całość układana jest na słomkach ułożonych w formie. Panel musi być ułożony względem słomek bardzo precyzyjnie. W tym celu zarówno w panelu jak i w formie są dwa otwory na końcach, w których umieszcza się kołki i tym samym dokładnie ustawia te dwa elementy (Rys.2). Do klejenia używa sie kleju Araldit.


Rys.1

Rys.2