Oprzyrządowanie

Budowa modułów dryfowych komór słomkowych wymaga konstrukcji specjalistycznego oprzyrządowania do produkcji i testów. W Warszawie zbudowano przyrządy służące do budowy prototypu komory dryfowej. Część z tych przyrządów zmodyfikowano w celu usprawnienia i przyspieszenia produkcji 130 modułów.

W Warszawie powstały również projekty dwóch urządzeń do testów wyprodukowanych modułów: przyrządu do automatycznego zdejmowania charakterystyki prądowo-napięciowej z każdego ze 128 drutów w module, którego schemat i prototyp pokazano na Rys.1 i Rys.2.


Rys.1

Rys.2

oraz w współpracy z NIKHEF oprogramowanie do przyrządu (Rys.3) do szybkiego pomiaru mechanicznego napięcia rozciągniętych drutów.


Rys.3

Te skomplikowane, programowalne urządzenia współpracują z komputerem, gdzie automatycznie zapisywane są wyniki pomiarów. Po wykonaniu prototypów i ich przetestowaniu urządzenia te zostały trzykrotnie powielone i rozesłane do każdego z laboratoriów biorących udział w produkcji.